Publikacja ogłoszenia w MSiG planu przeniesienia statutowej siedziby Spółki
21 maja 2024
 17:37,

Raport bieżący nr 12/2024

Zarząd ELKOP SE w Płocku w nawiązaniu do raportów bieżących Emitenta ESPI nr 2/2024, 3/2024, 6/2024, 7/2024, 8/2024, 9/2024, 10/2024 niniejszym informuje, że w dniu 21 maja 2024 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 98 _7000_ pod poz. 25135, ukazało się ogłoszenie Emitenta w sprawie procedury przeniesienia statutowej siedziby Spółki wraz z Planem przeniesienia zgodnie z Rozporządzeniem Rady _WE_ NR 2157/2001 w sprawie Statutu Spółki Europejskiej _SE_ z dnia 8 października 2001r. _Dz. Urz .UE.L Nr 294, str. 1_.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Wiceprezes Zarządu