Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20.06.2024 r.
22 maja 2024
 17:13,

Raport bieżący nr 13/2024

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 20.06.2024 r. na godzinę 13:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

W załączeniu Emitent przekazuje również materiały stanowiące załączniki do projektów uchwał umieszczonych w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które również zostały udostępnione na tronie www Emitenta.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Wiceprezes Zarządu