Zmiany w składzie Rady Nadzorczej spółki celowej
14 maja 2024
 17:27,

Raport bieżący nr 9/2024

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportów bieżących Emitenta ESPI nr 2/2024, 3/2024, 6/2024, 7/2024, 8/2024 informuje, iż w dniu 14 maja 2024 r., odbyło się Walne Zgromadzenie spółki zależnej Emitenta – spółki ELKOP Nieruchomości S.A. z siedzibą w Poznaniu _KRS 0001062854_, na którym podjęte zostały uchwały o zmianach w składzie Rady Nadzorczej tej spółki, w związku z czym Emitent informuje, że aktualny skład Rady Nadzorczej ELKOP Nieruchomości S.A. jest następujący:
Małgorzata Patrowicz
Mariusz Patrowicz
Damian Patrowicz
Martyna Patrowicz
Emitent informuje, że powołanie Członków Rady Nadzorczej Emitenta do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej ELKOP Nieruchomości S.A. w Poznaniu, związane jest z realizacją celów określonych we wniosku akcjonariusza z dnia 2 lutego 2024 r.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Wiceprezes Zarządu