plan-przeniesienia

Strona główna » plan-przeniesienia

Uzupełnienie materiałów dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20 czerwca 2024 r.

Raport bieżący nr 15/2024 Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu ESPI nr 13/2024 z dnia 22 maja 2024 r. w przedmiocie Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 czerwca 2024 r. oraz raportu ESPI nr 14/2024 z dnia 29 maja 2024 r. o uzyskaniu przez Emitenta opinii biegłego rewidenta na temat wartości godziwej majątku Emitenta, niniejszym uzupełniając materiały dla Walnego Zgromadzenia w załączeniu przekazuje treść uzyskanych w dniu 29 maja 2024 r. opinii niezależnego biegłego rewidenta w przedmiocie wartości godziwej majątku Emitenta wraz wycenami. Emitent informuje, że opisane powyżej opinie wraz z wycenami [...]

29 maja 2024 17:29|Raporty bieżące|

Plan przeniesienia statutowej siedziby Spółki do Estonii, Sprawozdanie Zarządu

Raport bieżący nr 10/2024 Zarząd ELKOP SE w Płocku w nawiązaniu do raportów bieżących Emitenta ESPI nr 2/2024, 3/2024, 6/2024, 7/2024, 8/2024, 9/2024 niniejszym publikuje Plan Przeniesienia statutowej siedziby Spółki do Estonii. Szczegółowe informacje na temat procedury przeniesienia statutowej siedziby Spółki zawarte zostały w Planie Przeniesienia, który zawiera informacje o konsekwencjach zmiany siedziby Spółki dla akcjonariuszy i wierzycieli Spółki, orientacyjny harmonogram oraz proponowane brzmienie Statutu Spółki dostosowane do prawa Estonii. Ponadto w załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki przedstawia Sprawozdanie Zarządu wyjaśniające i uzasadniające aspekty prawne i ekonomiczne przeniesienia oraz wyjaśniające konsekwencje przeniesienia dla akcjonariuszy, wierzycieli i pracowników o którym [...]

14 maja 2024 18:50|Raporty bieżące|
Przejdź do góry