Raport roczny za 2005 rok.
18 kwietnia 2006
 16:21,

Zgodnie z § 98 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U.Nr 209 poz.1744) Zarząd Spółki PEPW ELKOP przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny za 2005 rok.

Załączniki: