Uchwały podjęte na NWZA w dniu 25.10.2006 r.
26 października 2006
 18:31,

UNI-PL 49/2006

Zgodnie z § 39 ust.1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd ELKOP S.A. podaje do wiadomości treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 25 października 2006 roku.
Uchwały w załączonym pliku.Do uchwały nr 4 i nr 7 zgłoszono sprzeciw z zaprotokołowaniem.

Załączniki: