Skonsolidowany raport półroczny PS 2012 r.
31 sierpnia 2012
 10:44,