Raport roczny za 2004 rok
24 maja 2005
 16:27,

Zgodnie z § 93 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie informacji nieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 49, poz.463) Zarząd Spółki PEPW ELKOP przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny za 2004.

Załączniki: