Raport kwartalny 3/2006
3 listopada 2006
 16:15,

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2006 roku § 88 ust.1 oraz § 91 (Dz.U.05.209 poz. 1744) w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Spółki PEPW ELKOP przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy SA-Q za III kwartał 2006 roku.

Załączniki: