Projekty uchwał na ZWZA.
15 czerwca 2005
 16:42,

UNI-PL 14/2005

Zarząd Spółki PEPW ELKOP w Chorzowie podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2005 roku.
Projekty uchwał w załączonym pliku.

Załączniki: