Informacja dla Akcjonariuszy-zawarcie porozumienia w sprawie rozwiązania długoterminowej Umowy Najmu nieruchomości.
2 września 2010
 22:35,

RB-W 45/2010

Zarząd Spółki P.E ELKOP S.A z siedzibą w Chorzowie przekazuje do wiadomości Akcjonariuszy treść porozumienia zawartego w dniu 01-09-2010 roku w sprawie rozwiązania łączącej strony długoterminowej umowy najmu nieruchomości zawartego ze Spółką BUMECH S.A z siedzibą w Katowicach .

Załączniki: