Data Walnego Zgromadzenia i porządek obrad.
1 czerwca 2005
 16:37,

UNI-PL 12/2005

Zarząd Spółki PEPW ELKOP w Chorzowie informuje, że w dniu 28 czerwca 2005 roku o godz.10.00 odbędzie się w siedzibie Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.Tekst ogłoszenia wraz z porządkiem obrad zgromadzenia i proponowanymi zmianami do statutu przesyłamy w załączonym pliku.

Załączniki: