ZWZA – lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% akcji i głosów.
27 czerwca 2007
 12:50,

RB 48/2007

Zarząd PE ELKOP SA w Chorzowie podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% akcji i głosów na ZWZA ELKOP SA w dniu 25 czerwca 2007 roku .
W zgromadzeniu uczestniczyło 7 akcjonariuszy reprezentujących ogółem 614 420 akcji co stanowi 11,07% kapitału zakładowego Spółki.

Lista akcjonariuszy Ilość głosów % w kapitale na ZWZA % w kapitale zakładowym

1. Piotr Zalitacz 400 000 65,10 7,20
2. Józef Gamrat 100 000 16,27 1,80
3. Małgorzata Rybak-Pierzyńska 88 882 14,47 1,60