ZWZA-lista akcjonariuszy posiadajacych powyżej 5 % akcji i głosów.
27 czerwca 2008
 21:55,

RB 56/2008

Zarząd PE ELKOP S.A. w Chorzowie podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5 % akcji i głosów na ZWZA PE ELKOP S.A. w dniu 27 czerwca 2008 roku.
W ZWZA uczestniczyło 8 akcjonariuszy reprezentujących ogółem 12 891 672 akcji co stanowiło 4,0 % kapitału zakładowego Emitenta.

Lista akcjonariuszy Ilość głosów % w kapitale na NWZA % w kapitale zakł.Emitenta

1.Roman Trembacz 7 851 982 60,91 % 2,44 %
2.Piotr Zalitacz 2 994 000 23,22 % 0,93 %
3.Jarosław Ścibiwołk 1 319 877 10,24 % 0,41%