Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 25 czerwca 2007 roku.
28 maja 2007
 10:56,

RB-W 37/2007

Zarząd PE ELKOP S.A. w Chorzowie zgodnie z § 39 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku przekazuje do publicznej wiadomości informację o zwołaniu w dniu 25 czerwca 2007 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w siedzibie Spółki w Chorzowie przy ul.J.Maronia 44.
Treść ogłoszenia z określeniem daty, godziny i miejsca wraz ze szczegółowym porządkiem obrad przekazujemy w załączonym pliku.

Załączniki: