Zwiększenie zaangażowania w Spółkę
31 grudnia 2010
 22:18,

RB 56/2010

Zarząd Spółki PE ELKOP S.A z siedzibą w Chorzowie , zawiadamia iż w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie od Spółki Atlantis S.A z siedzibą w Płocku o zwiększeniu zaangażowania w Spółce PE ELKOP S.A w Chorzowie.
Spółka Atlantis S.A zawiadamia ,iż jej udział w kapitale zakładowym Spółce PE ELKOP S.A w ogólnej liczbie głosów uległ zwiększeniu o 3,23%. Zwiększenie nastąpiło w skutek dokonania zakupu przez Atlantis S.A w dniu 30-12-2010 r na podstawie Umowy cywilno prawnej poza rynkiem regulowanym 1.141.747 akcji zwykłych na okaziciela Spółki PE ELKOP S.A w cenie 0,40 zł za akcję za łączną kwotę 456.698,80zł.Przed zajściem powyższego zdarzenia Atlantis S.A posiadał 3.530.000 akcji stanowiących w kapitale zakładowym PE ELKOP S.A 9,99 % głosów w kapitale zakładowym Emitenta i tyle samo % głosów na WZA.
Obecnie Atlantis S.A posiada 4.671.747 akcji Spółki PE ELKOP S.A stanowiących 13,22% kapitału zakładowego i tyle samo % głosów na WZA.Emitent informuje ,iż Prezes Zarządu Atlantis S.A pełni jednocześnie funkcję Wiceprezesa Zarządu PE ELKOP S.A.Jednocześnie Atlantis S.A poinformował iż w okresie najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza zwiększania zaangażowania w Spółce Emitenta.