Zwiększenie zaangażowania w Spółce przez Członka Rady Nadzorczej
19 lipca 2010
 21:30,

RB 36/2010

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP S.A z siedzibą w Chorzowie zawiadamia ,iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło zawiadomienie od pana Mariusza Patrowicza ,który będąc Członkiem Rady Nadzorczej , w dniach od 06-07-2010r do 16-07-2010 r w ramach sesji zwykłych w trakcie transakcji kupna sprzedaży akcji nabył 28.069 akcji Spółki Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP S.A po cenie od 0,54zł do 0,66zł za akcję.
Przed dokonaniem zakupu akcji Mariusz Patrowicz posiadał 4.741.305 akcji stanowiących 13,50% kapitału zakładowego Spółki i tyle samo głosów na WZA. Po dokonaniu zakupu posiada 4.769.374 akcji stanowiących 13,50 % kapitału zakładowego i tyle samo głosów na WZA.