Zwiększenie udziału w kapitale zakładowym Emitenta
27 marca 2013
 08:02,

RB-W 9/2013

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 27.03.2013 r. do spółki wpłynęło zawiadomienie o zwiększeniu udziału w kapitale zakładowym Emitenta, złożone przez DAMF INVEST S.A. w Płocku.
Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.