Zwiększenie stanu zaangażowania – zawiadomienie członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie
5 stycznia 2015
 18:26,

Raport bieżący nr 1/2015

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym informuje, że w dniu 05.01.2015 roku, do siedziby Spółki wpłynęły zawiadomienia złożone przez trzech Członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy
o obrocie o transakcjach dokonanych przez podmiot blisko związany Członka Organów Emitenta w rozumieniu
art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie.
Zgodnie z treścią otrzymanego przez Emitenta zawiadomienia Podmiot blisko związany trzech Członków Rady Nadzorczej w ramach obrotu zorganizowanego na rynku regulowanym:
– w dniu 17.12.2014 roku, nabył 206 akcji Emitenta, po cenie 1,48 zł za 1 akcję,
– w dniu 18.12.2014 roku, nabył 777 akcji Emitenta, po cenie 1,51 zł za 1 akcję,
– w dniu 19.12.2014 roku, nabył 200 akcji Emitenta, po cenie 1,49 zł za 1 akcję,
– w dniu 22.12.2014 roku, nabył 212 akcji Emitenta, po cenie 1,49 zł za 1 akcję,
– w dniu 23.12.2014 roku, nabył 300 akcji Emitenta, po cenie 1,48 zł za 1 akcję,
– w dniu 29.12.2014 roku, nabył 771 akcji Emitenta, po cenie 1,47 zł za 1 akcję,
– w dniu 02.01.2015 roku, nabył 857 akcji Emitenta, po cenie 1,47 zł za 1 akcję,
– w dniu 05.01.2015 roku, nabył 378 akcji Emitenta, po cenie 1,46 zł za 1 akcję,
Łącznie w transakcjach przeprowadzonych w ramach notowań ciągłych na rynku regulowanym w dniach od dnia 17.12.2014 r. do dnia 05.01.2015 r. podmiot blisko związany trzech Członków Rady Nadzorczej nabył łącznie
3.701 akcji Emitenta po średniej cenie 1,48 złotych za każdą akcję.