Zwiększenie stanu zaangażowania – zawiadomienie członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie
26 marca 2015
 19:18,

Raport bieżący nr 8/2015

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym informuje, że w dniu 26.03.2015 roku, do siedziby Spółki wpłynęły zawiadomienia złożone przez czterech Członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie o transakcjach dokonanych przez podmiot blisko związany Członka Organów Emitenta w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie.
Zgodnie z treścią otrzymanego przez Emitenta zawiadomienia Podmiot blisko związany czterech Członków Rady Nadzorczej w ramach obrotu zorganizowanego na rynku regulowanym:
– w dniu 23.01.2015 roku, nabył 622 akcji Emitenta, po cenie 1,42 zł za 1 akcję,
– w dniu 26.01.2015 roku, nabył 327 akcji Emitenta, po cenie 1,43 zł za 1 akcję,
– w dniu 27.01.2015 roku, nabył 221 akcji Emitenta, po cenie 1,41 zł za 1 akcję,
– w dniu 28.01.2015 roku, nabył 1.491 akcji Emitenta, po cenie 1,37 zł za 1 akcję,
– w dniu 29.01.2015 roku, nabył 330 akcji Emitenta, po cenie 1,38 zł za 1 akcję,
– w dniu 19.03.2015 roku, nabył 9.767 akcji Emitenta, po cenie 1,31 zł za 1 akcję,
– w dniu 20.03.2015 roku, nabył 7.273 akcji Emitenta, po cenie 1,45 zł za 1 akcję,
– w dniu 23.03.2015 roku, nabył 3.440 akcji Emitenta, po cenie 1,45 zł za 1 akcję,
– w dniu 26.03.2015 roku, nabył 215 akcji Emitenta, po cenie 1,48 zł za 1 akcję,
Łącznie w transakcjach przeprowadzonych w ramach notowań ciągłych na rynku regulowanym w dniach od dnia 23.01.2015 r. do dnia 26.03.2015 r. podmiot blisko związany czterech Członków Rady Nadzorczej nabył łącznie 23.686 akcji Emitenta po średniej cenie 1,38 złotych za każdą akcję.