Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2015 roku
31 stycznia 2015
 11:03,

Raport bieżący nr 3/2015

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym przekazuje terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku.

Raporty kwartalne będą publikowane przez spółkę w roku 2015 w następujących terminach:

Jednostkowy raport za I kwartał 2015 roku w dniu 12.05.2015 roku.
Jednostkowy raport za III kwartał 2015 roku w dniu 06.11.2015 roku.

Emitent informuje, że na podstawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych nie będzie publikował raportu kwartalnego za II kwartał roku 2015 oraz, że na podstawie § 102 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych nie będzie publikował raportu kwartalnego za IV kwartał roku 2014 roku.

Raport jednostkowy za pierwsze półrocze 2015 roku zostanie opublikowany przez Emitenta w dniu 26.08.2015 roku.

Raport jednostkowy roczny za rok 2014 Emitent opublikuje w dniu 18.03.2015 roku.