Zwiększenie stanu zaangażowania
16 grudnia 2014
 20:15,

Raport bieżący nr 96/2014

Zarząd spółki ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 16.12.2014 roku, do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie złożone przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy
o obrocie o transakcjach dokonanych przez podmiot blisko związany Członka Organów Emitenta w rozumieniu
art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie.

Zgodnie z treścią otrzymanego przez Emitenta zawiadomienia Podmiot blisko związany Członka Rady Nadzorczej w ramach obrotu zorganizowanego na rynku regulowanym:
– w dniu 16.12.2014 roku, nabył 544 akcje Emitenta, po cenie 1,66 zł za 1 akcję,
– w dniu 15.12.2014 roku, nabył 330 akcje Emitenta, po cenie 1,50 zł za 1 akcję,
– w dniu 11.12.2014 roku, nabył 322 akcje Emitenta, po cenie 1,50 zł za 1 akcję,
– w dniu 10.12.2014 roku, nabył 2.149 akcji Emitenta, po cenie 1,45 zł za 1 akcję,
– w dniu 08.12.2014 roku, nabył 4.272 akcje Emitenta, po cenie 1,49 zł za 1 akcję,
– w dniu 05.12.2014 roku, nabył 1.492 akcje Emitenta, po cenie 1,56 zł za 1 akcję,
– w dniu 04.12.2014 roku, nabył 600 akcji Emitenta, po cenie 1,54 zł za 1 akcję.

Łącznie w transakcjach przeprowadzonych w ramach notowań ciągłych na rynku regulowanym
w dniach od dnia 04.12.2014 r. do dnia 16.12.2014 r. podmiot blisko związany Członka Rady Nadzorczej nabył łącznie 9.709 akcji Emitenta po średniej cenie 1,50 złotych za każdą akcję.