Znacząca umowa.
23 lipca 2007
 13:09,

RB 64/2007

Zarząd PE ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 20 lipca 2007 roku o pozyskaniu zlecenia na wykonanie prac elektromontażowych.
Wartość zlecenia: 334 tys. zł. + VAT. Zlecający: SIEMENS Sp. z o.o. w Warszawie. Termin realizacji: 2 miesiące od przekazania frontu robót.