Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
2 marca 2012
 12:44,

RB 14/2012

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym informuje, że wobec rezygnacji złożonych przez Panią Jolantę Koralewską, Pana Piotra Opławskiego oraz Pana Piotra Zalitacza z pełnionych przez nich funkcji w Radzie Nadzorczej Emitenta o czym Emitent informował raportami nr 44/2011 i 45/2011 z dnia 25.10.2011r.. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta z dnia 01.03.2012r dokonało uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Emitenta powołując do jej składu od dnia 02.04.2012r. Pana Mariusza Patrowicza.

Emitent informuje, że aktualny skład Rady Nadzorczej to:
1. Wojciech Hetkowski
2. Marianna Patrowicz
3. Małgorzata Patrowicz
4. Damian Patrowicz
5. Mariusz Patrowicz