Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
1 lipca 2011
 12:09,

RB-W 30/2011

Zarząd P.E. ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 30.06.2011r. dokonało zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta przyjęło rezygnację Pana Mariusza Patrowicza z pełnionej w Radzie Nadzorczej Spółki funkcji Wiceprzewodniczącego. Swoją rezygnację Pan Mariusz Patrowicz uzasadnił dużą ilością obowiązków zawodowych, które uniemożliwiają mu pełnienie funkcji w Radzie Nadzorczej Emitenta. Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej została zgłoszona w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ponadto Emitent informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały w sprawie zmiany statutu spółki w zakresie liczby członków Rady Nadzorczej ustanawiając, że Rada Nadzorcza będzie się składała 7 Członków, o tej zmianie statutu Emitent informował raportem bieżącym nr 29/2011 , zawierającym wykaz uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 30.06.2011r.

Wobec zmian statutu oraz rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Pana Mariusza Patrowicza , który pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o powołaniu do składu Rady Nadzorczej Emitenta Pana Wojciecha Hetkowskiego z skutkiem od dnia podjęcia uchwały.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało również do składu Rady Nadzorczej Panią Jolantę Koralewską oraz Panią Mariannę Patrowicz , ze skutkiem na dzień zarejestrowania zmian statutu wynikających z uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.06.2011r.

Pobierz PLIK: 2011-07-01-ZWZ_ELKOP_30.06.2011