Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
26 października 2006
 18:33,

UNI-PL 50/2006

Zgodnie z § 5 ust.1 pkt.21 pkt 22 oraz § 27 i § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 roku (Dz.U.Nr 209 poz.1744) Zarząd Spółki ELKOP S.A. informuje o zmianach w składzie Rady Nadzorczej, które nastąpiły na NWZA w dniu 25 października 2006 roku.
W głosowaniach tajnych NWZA odwołało wszystkich członków Rady Nadzorczej:
-P.Tomasza Jochima- Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
-P.Pawła Kalatę – Członka Rady Nadzorczej,
-P.Dorotę Sibilską -Wiceprzwodniczącą Rady Nadzorczej,
-P.Piotra Rybickiego-Sekretarza Rady Nadzorczej,
-P.Bartosza Boszko-Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

Jednocześnie w głosowaniach tajnych powołano nowych członków Rady Nadzorczej:
-P.Piotra Zalitacza-ur.16.09.1976, wykształcenie wyższe.
Przebieg pracy zawodowej:
-2001-2002 – Szpital CSK Katowice-Ligota- lekarz,
-2001-2003 – RADFARM S.A. -specjalista sprzedaży,
-2004-2005 – BIONICUM S.A-manager,
-2002 do nadal – Centrum Psychiatrii-lekarz
Działalność inna wykonywana poza przedsiębiorstwem emitenta: praktyka lekarska- nie konkurencyjna dla Spółki.

-P.Radosław Olszewski-ur.14.09.1975, wykształcenie wyższe-lekarz medycyny.
Przebieg pracy zawodowej:
-2002-2003- Szpital Murcki- lekarz asystent,
-2003-2006 – Klinika Chorób Wewnętrznych- lekarz asystent,
Działalność inna wykonywana poza przedsiębiorstwem emitenta:praktyka lekarska nie konkurencyjna dla Spółki.

-P.Łukasz Ochman-ur.10.04.1980, wykształcenie wyższe-Akademia Ekonomicza Kraków, doradca finansowy.

-P.Małgorzata Rybak -Pierzyńska- ur.18.01.1972, wyższe medyczne, studia podyplomowe -zarządzanie-Politechnika Śląska.
Przebieg pracy zawodowej:
-1996-1997- ZLA Katowice-lekarz stomatolog,
-1997-1999-Medyczne Studium Tech.Dentyst.-lekarz stomatolog,
-1999-2000-NZOZ ELMADENT-lekarz stomatolog,
-2001- praktyka stomatologiczna-właściciel
-2002-do nadal-NZOZ MADENTIN Sp.J.-kierownik Zakładu-współwłaściciel
Działalność inna wykonywana poza przedsiębiorstwem emitenta- Sp.J.-o profilu medyczno-informatycznym-nie konkurencyjna dla Spółki.

-P.Tadeudz Kozubski-ur.19.01.1948, wykształcenie wyższe prawnicze,uprawnienia radcy prawnego.
Przebieg pracy zawodowej:
-1966-do nadal- PEPW ELKOP S.A.- inspektor ds szkolenia, kierownik działu prawnego, główny specjalista ds organizacyjnych.
Działalność inna wykonywana poza przedsiębiorstwem emitenta-obsługa prawna ZOZ Chorzów, nie konkurencyjna dla Spółki.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami w/w osoby nie uczestniczą w spółkach konkurencyjnych i nie są wpisane do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.
Po ukonstytuowaniu się Rady Nadzorczej emitent niezwłocznie przekaże do publicznej wiadomości informację o powierzonych funkcjach w Radzie Nadzorczej.