Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
30 czerwca 2006
 19:56,

UNI-PL 11/2006

Zarząd Spółki PEPW ELKOP informuje, o zmianie w składzie Rady Nadzorczej, która nastąpiła na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2006 roku.
W głosowaniu tajnym Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybrało Radę Nadzorczą VI kadencji w następującym składzie:
1.Dorota Sibilska,
2.Tomasz Jochim,
3.Paweł Kalata,
4.Bartosz Boszko,
5.Piotr Rybicki
Osoby wymienione w poz.od 1-3 były członkami Rady Nadzorczej V kadencji.
Nowe osoby powołane w skład Rady Nadzorczej to:
-Pan Bartosz Boszko-ur.12.10.1980, zamieszkujący w Dąbrowie Górniczej, wykształcenie wyższe ekonomiczne, doktorant SGH, doradca finansowy.
-Pan Piotr Rybicki- ur.08.02.1974, zamieszkujący w Tychach, wykształcenie wyższe , obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą – Strategie Rachunkowość-Finanse.
Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami w/w osoby nie prowadzą żadnej działalności konkurencyjnej względem działalności Spółki ELKOP, nie uczestniczą w spółkach konkurencyjnych, nie są wpisane do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.