Zmiany W Radzie Nadzorczej PEPW ELKOP S.A.
17 grudnia 2004
 12:56,

RB-W 29/2004

Zgodnie z wymogami PPO art.81 ust.1 pkt 2 oraz Załącznikiem Nr 3 Regulaminu rynku nieurzędowego GPW § 4 ust.3 pkt 15 i 16 oraz § 19 i § 20 Zarząd Spółki ELKOP przedstawia zmiany w składzie RN jakie nastapiły na NWZA w dniu 17 grudnia 2004 roku.
Pełna treść w załączonym pliku.

Załączniki: