Zmiany w KRS.
16 lutego 2007
 22:57,

RB 15/2007

Zarząd ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące zmian w KRS Nr 0000176582 na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Katowicach, Wydział VIII KRS z dnia 9 lutego 2007 roku:
1.Zmiana nazwy firmy:z Przedsiębiorstwo Elektromontażowe Przemysłu Węglowego Elkop Spółka Akcyjna na Przedsiębiorstwo Elektromontażowe Elkop Spółka Akcyjna.
2.Liczba akcji: z 427 000 sztuk akcji na 5 551 000 sztuk akcji,
3.Skład Zarządu:wykreślono Pana Marka Rejdycha-Członka Zarządu, wpisano Sławomira Olszewskiego-Członka Zarządu.