Zmiana w składzie Rady Nadzorczej.
26 czerwca 2007
 12:48,

RB 46/2007

Zarząd Spółki PE ELKOP S.A. informuje o zmianie w składzie Rady Nadzorczej. W dniu 25 czerwca uchwałą nr 24 ZWZA przyjęło rezygnację pana Łukasza Ochmana ze składu Rady Nadzorczej jednocześnie powołując w jej skład panią Annę Gamrat.
Pani Anna Gamrat ur. 09.07.1977 roku, zamieszkała w Olkuszu, ukończyła Akademię Ekonomiczną w Katowicach na Wydziale Zarządzania oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Pracowała jako konsultant ds. rekrutacji w portalu rekrutacyjnym JOBS.PL S.A. w Warszawie, następnie jako
samodzielny pracownik działu kadr (AE Katowice) oraz kierownik działu wspomagania zarządzania i
treningu (TP S.A.).
Obecnie jest zatrudniona w Telekomunikacji Polskiej S.A. w Departamencie HR Partnera
Biznesowego na stanowisku głównego specjalisty. Anna Gamrat ukończyła szereg szkoleń z zakresu
zarządzania, prawa pracy, metodologii Kaizen i 6Sigma. Była uczestnikiem kursu dla kandydatów
na Członków Rad Nadzorczych Spółek.
Anna Gamrat zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie prowadzi działalności konkurencyjnej względem PE Elkop S.A. oraz nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych. Nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.