Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2012r.
4 maja 2012
 20:41,

RB 23/2012

Zarząd ELKOP S.A. w nawiązaniu do treści raportu nr 03/2012 z dnia 23.01.2012r. informuje, że niniejszym Emitent dokonuje zmiany terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012r.

Zgodnie z treścią raportu nr 03/2012 z dnia 23.01.2012r. publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012r. planowana była na dzień 09.05.2012r.

Zarząd Emitenta informuję, że nową datą publikacji raportu kwartalnego będzie dzień 15.05.2012r. (wtorek).