Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2023
2 kwietnia 2024
 19:47,

Raport bieżący nr 4/2024

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku niniejszym w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2024 z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie harmonogramu przekazywania raportów okresowych w 2024 roku informuje, że dokonuje zmiany terminu publikacji raportu okresowego – raportu rocznego za rok 2023.

Zgodnie z treścią raportu nr 1/2024 z dnia 30 stycznia 2024 r. publikacja raportu okresowego za rok 2023 planowana była na dzień 19 kwietnia 2024 r.

Zarząd Emitenta informuje, że nową datą publikacji raportu okresowego rok 2023 będzie dzień 05 kwietnia 2024 roku tj. piątek.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Wiceprezes Zarządu