Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2018
31 stycznia 2019
 17:24,

Raport bieżący nr 7/2019

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2019 z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie harmonogramu przekazywania raportów okresowych w 2019 roku informuje, że dokonuje zmiany terminu publikacji raportu okresowego – raportu rocznego za rok 2018.

Zgodnie z treścią raportu nr 5/2019 z dnia 23 stycznia 2019 r. publikacja raportu okresowego za rok 2018 planowana była na dzień 28 lutego 2019 r.

Zarząd Emitenta informuje, że nową datą publikacji raportu okresowego rok 2018 będzie dzień 05 marca 2019 roku tj. wtorek.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu