Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2016 rok
27 lutego 2017
 08:30,

Raport bieżący nr 13/2017

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie w nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 8/2017 z dnia 23.01.2017 r. w sprawie harmonogramu przekazywania raportów okresowych w 2017 roku informuje, że niniejszym dokonuje zmiany terminu publikacji raportu okresowego – raportu rocznego za rok 2016.

Zgodnie z treścią raportu nr 8/2017 z dnia 23.01.2017 r. publikacja raportu okresowego za rok 2016 planowana była na dzień 15.03.2017 r.

Zarząd Emitenta informuję, że nową datą publikacji raportu okresowego za rok 2016 będzie dzień 01.03.2017 r.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu