Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2022 r.
13 września 2022
 10:03,

Raport bieżący nr 9/2022

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2022 z dnia 14.01.2022 r.
w sprawie harmonogramu przekazywania raportów okresowych w 2022 roku informuje, że niniejszym dokonuje zmiany terminu publikacji raportu okresowego – raportu półrocznego za I półrocze 2022 r.

Zgodnie z treścią raportu nr 1/2022 z dnia 14.01.2022 r. publikacja raportu okresowego za pierwsze półrocze 2022 r. planowana była na dzień 23.09.2022 r.

Zarząd Emitenta informuje, że nową datą publikacji raportu okresowego za pierwsze półrocze będzie dzień 16.09.2022 r. (piątek).

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Wiceprezes Zarządu
Anna Wiśniewska, Operator ESPI