Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2020 r.
11 września 2020
 16:03,

Raport bieżący nr 41/2020

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2020 z dnia 29.01.2020 r.
w sprawie harmonogramu przekazywania raportów okresowych w 2020 roku informuje, że niniejszym dokonuje zmiany terminu publikacji raportu okresowego – raportu półrocznego za I półrocze 2020 r.

Zgodnie z treścią raportu nr 3/2020 z dnia 29.01.2020 r. publikacja raportu okresowego za pierwsze półrocze
2020 r. planowana była na dzień 28.09.2020 r.

Zarząd Emitenta informuje, że nową datą publikacji raportu okresowego za pierwsze półrocze będzie dzień 17.09.2020 r. _czwartek_.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Wiceprezes Zarządu