Zmiana terminu publikacji raportu okresowego.
14 listopada 2006
 16:21,

UNI-PL 56/2006

Zarząd Spółki Akcyjnej ELKOP w Chorzowie informuje o zmianie terminu przekazania skonsolidowanego kwartalnego raportu (QSr) za III kwartał 2006 roku. Zgodnie § 98 pkt.4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych, emitent powinien przesłać skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2006 roku w dniu 14 listopada 2006 roku.
Zarząd Spółki ELKOP podaje do wiadomości, że wystosował do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego pismo z prośbą o zgodę na przesunięcie terminu wysyłki skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej ELKOP z dnia 14 listopada 2006 roku na dzień 24 listopada 2006 roku.Powodem zmiany terminu przekazania raportu jest brak danych finansowych jednej ze spółek zależnych. Emitent niezwłocznie po otrzymaniu decyzji ze strony Komisji Nadzoru Finansowego przekaże ją do publicznej wiadomości.