Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za pierwsze półrocze 2015 r
20 sierpnia 2015
 17:35,

Raport bieżący nr 33/2015

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie w nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 3/2015 z dnia 31.01.2015 r. w sprawie harmonogramu przekazywania raportów okresowych w 2015 roku informuje, że niniejszym dokonuje zmiany terminu publikacji raportu okresowego za pierwsze półrocze 2015 r.
Zgodnie z treścią raportu nr 3/2015 z dnia 31.01.2015 r. publikacja raportu okresowego za pierwsze półrocze 2015 r. planowana była na dzień 26.08.2015 r.
Zarząd Emitenta informuję, że nową datą publikacji raportu okresowego za pierwsze półrocze 2015 r. będzie dzień 24.08.2015 r.