Zmiana terminu publikacji raportu okresowego – raportu kwartalnego za pierwszy kwartał 2020 roku
24 kwietnia 2020
 18:31,

Raport bieżący nr 16/2020

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku niniejszym w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2020 z dnia 29.01.2020 r. w sprawie harmonogramu przekazywania raportów okresowych w 2020 roku informuje, że niniejszym dokonuje zmiany terminu publikacji raportu okresowego – raportu kwartalnego za pierwszy kwartał 2020 r.

Zgodnie z treścią raportu nr 3/2020 z dnia 29.01.2020 r. publikacja raportu okresowego za pierwszy kwartał 2020 r. planowana była na dzień 29.05.2020 r.

Zarząd Emitenta informuje, że nową datą publikacji raportu okresowego za pierwszy kwartał 2020 r. będzie dzień 29.04.2020 r. _środa_.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Wiceprezes Zarządu