Zmiana terminu publikacji raportu okresowego.
17 listopada 2006
 16:26,

UNI-PL 58/2006

Zarząd Spółki Akcyjnej ELKOP w Chorzowie informuje , że w dniu 16 listopada 2006 roku Komisja Nadzoru Finansowego wydała decyzję nr PW/DIA/S/4525/7/2006 przedłużającą termin przekazania do publicznej wiadomości przez spółkę PEPW Elkop SA informacji okresowej w formie skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej ELKOP za trzeci kwartał 2006 roku do dnia 24 listopada 2006 roku.