Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego
29 października 2012
 07:24,

RB 47/2012

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie w nawiązaniu do treści raportu nr 03/2012 z dnia 23.01.2012r. informuje, że niniejszym Emitent dokonuje zmiany terminu publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2012r. Zgodnie z treścią raportu nr 03/2012 z dnia 23.01.2012r. publikacja raportu kwartalnego Emitenta planowana była na dzień 05.11.2012r. Zarząd Emitenta informuję, że nowa datą publikacji raportu kwartalnego będzie dzień 14.11.2012r. (środa).