Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za trzeci kwartał 2018 roku
25 października 2018
 17:53,

Raport bieżący nr 69/2018

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2018 z dnia
31 stycznia 2018 r. w sprawie harmonogramu przekazywania raportów okresowych w 2018 roku informuje, że niniejszym dokonuje zmiany terminu publikacji raportu okresowego – raportu kwartalnego za trzeci kwartał 2018 r.
Zgodnie z treścią raportu nr 3/2017 z dnia 31 stycznia 2018 r. publikacja raportu okresowego za trzeci kwartał 2018 r . planowana była na dzień 15 listopada 2018 r.

Zarząd Emitenta informuje, że nową datą publikacji raportu okresowego za trzeci kwartał 2018 roku będzie dzień 29 października 2018 roku tj. poniedziałek.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu