Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za pierwszy kwartał 2018 roku
26 kwietnia 2018
 17:18,

Raport bieżący nr 12/2018

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie harmonogramu przekazywania raportów okresowych w 2018 roku informuje, że niniejszym dokonuje zmiany terminu publikacji raportu okresowego – raportu kwartalnego za pierwszy kwartał 2018 r.

Zgodnie z treścią raportu nr 3/2017 z dnia 31 stycznia 2018 r. publikacja raportu okresowego za pierwszy kwartał 2018 r . planowana była na dzień 10 maja 2018 r.

Zarząd Emitenta informuje, że nową datą publikacji raportu okresowego za pierwszy kwartał 2018 roku będzie dzień 30 maja 2018 roku tj. środa.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu