Zmiana terminu przekazania raportu za III kwartał 2006.
25 października 2006
 18:29,

UNI-PL 48/2006

Zgodnie z § 100 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd PEPW ELKOP SA podaje do wiadomości , iż ulega zmianie termin przekazania raportu za III kwartał 2006 z dnia 27 pazdziernika 2006 roku na dzień 03 listopada 2006 roku.