Zmiana terminu przekazania QSr za II kwartał 2007 roku.
9 sierpnia 2007
 13:18,

RB 71/2007

Zarząd PE ELKOP S.A z siedzibą w Chorzowie zgodnie § 100 ust.2 Rozp.Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych podaje do publicznej wiadomości,że rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny QSr za II kwartał 2007 roku Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. zostanie upubliczniony w dniu 14 sierpnia 2007 roku a nie jak wstępnie podano w raporcie bieżącym nr 5/2007 w dniu 10 sierpnia 2007 roku.