Zmiana terminu przekazania do wiadomości publicznej raportu półrocznego.
8 lipca 2011
 07:39,

RB 32/2011

Zarząd P.E. ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2011 z dnia 31.01.2011r. w sprawie określenia harmonogramu publikacji raportów okresowych Emitenta w roku 2011 niniejszym informuje o zmianie terminu publikacji raportu za pierwsze półrocze roku 2011 z dotychczasowej daty 17.08.2011r. na dzień 31.08.2011r.

Pozostałe daty publikacji raportów okresowych ustalone w raporcie bieżącym nr 6/2011 z dnia 31.01.2011r. pozostają bez zmian.