Zmiana systemu notowań spółki.
30 listopada 2006
 18:40,

UNI-PL 62/2006

Zarząd Spółki Akcyjnej ELKOP S.A. w Chorzowie informuje, że w dniu 30 listopada br. wpłynął do spółki “Komunikat Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.” z dnia 29 listopada 2006 roku stwierdzający, że począwszy od dnia 5 grudnia 2006 roku na rynku równoległym zmienia się system notowań na system notowań ciągłych dla akcji spółki Przedsiębiorstwo Elektromontażowe Przemysłu Węglowego ELKOP S.A. (notowanych dotychczas w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym określaniem kursu).