Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta
13 stycznia 2017
 22:42,

Raport bieżący nr 3/2017

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 13.01.2017 r. do Spółki wpłynęły dwa zawiadomienia:

1. Spółki Damf Invest S.A. z siedzibą w Płocku z dnia 13.01.2017 r. w sprawie zmiany posiadania akcji Emitenta z bezpośredniej na pośrednią bez zmiany ilościowego udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta w wyniku wniesienia aportem akcji Emitenta do podmiotu zależnego spółki Patro Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku na pokrycie nowoutworzonych udziałów w spółce Patro Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku.

2. Spółki Patro Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku z dnia 12.01.2017 r. w sprawie bezpośredniego nabycia akcji Emitenta i przekroczeniu progu 50% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta w wyniku przyjęcia wniesionego aportu przez spółkę Damf Invest S.A. akcji Emitenta na pokrycie nowoutworzonych udziałów w kapitale zakładowym Patro Invest Sp. z o.o.
z siedzibą w Płocku.

Pełną treść otrzymanych zawiadomień zawierają załączniki do niniejszego raportu.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoba reprezentująca Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu