Zmiana nazwy Spółki
30 września 2011
 09:33,

RB 41/2011

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 29.09.2011r. do spółki wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydane w dniu 23.09.2011r. pod sygnaturą KA.VIII NS-REJ.KRS/017342/11/897 na mocy którego zarejestrowana została zmiana statutu Emitenta w zakresie nazwy spółki.

Dotychczasowa nazwa Emitenta brzmiała: Przedsiębiorstwo Elektromontażowe Elkop Spółka Akcyjna. Wobec zmiany statutu Spółki aktualnie nazwa Emitenta brzmi: Elkop Spółka Akcyjna.

Zmiana nazwy Emitenta wynika z uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta z dnia 30.06.2011r. o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 29/2011