Złożenie zapisu na akcje przez Członka Rady Nadzorczej.
19 czerwca 2008
 21:49,

RB 51/2008

Zarząd PE ELKOP S.A. informuje, że dnia 18 czerwca 2008 r. Spółka otrzymała informację, że dnia 10 czerwca 2008 roku Członek Rady Nadzorczej złożył zapis na 734.290 praw poboru spółki ELKOP S.A.
Członek Rady Nadzorczej prosił o nieujawnianie swojego nazwiska.